Close nav
close

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

A.)Taraflar 
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). Evcililan.com internet sitesinin hizmetlerini yürüten Çankaya/ ANKARA adresinde ikamet etmekte ve (bundan böyle “evcililan.com” olarak anılacaktır.)
İşletilen Evcililan.com internet sitesinin ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) Evcililan.com internet sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
3. Evcililan.com’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi bütünüyle okuduğunuzu, Sözleşme içinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
B.) Tanımlar

1. Üye: Evcililan.com’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: Evcililan.com adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
3. Evcililan.com Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla Evcililan.com’in sağlamış olduğu site içindeki uygulamalar.
4. Alıcı: Evcililan.com’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
5. Satıcı: Evcililan.com’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.
6. Üye adı: Evcililan.com ‘Üye’lerinin ‘Evcililan.com’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içerisindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
7. Üye şifresi: Evcililan.com’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra Evcililan.com’dan yararlanmak için ‘Üye  sırasında kullanacağı harf, numara'dan oluşan şifredir.
8. Ürün: Evcililan.com’da ‘Satıcı’ tarafından satışa
 satışa sunulmakta olan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.

9. İlan: Evcililan.com’da ‘Üye’ tarafından Evcililan.com ‘nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulmakta olan her çeşit mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: Evcililan.com tarafından Üye’lere sunulmakta olan, Evcililan.com içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı 
1. Sözleşme’nin konusu, Evcililan.com’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi işlemidir.
2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile Evcililan.com içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin Evcililan.com tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, Evcililan.com içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Evcililan.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları 
1. Üyelik, Evcililan.com’in ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından Evcililan.com’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve Evcililan.com tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’de belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. Evcililan.com’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca Evcililan.com tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, Evcililan.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların Evcililan.com’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Evcililan.com üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, Evcililan.com Hizmet’lerinden faydalanırken ve Evcililan.com’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, Evcililan.com’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,Evcililan.com’un kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple Evcililan.com’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

3. Üyeler’in Evcililan.com tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden Evcililan.com’un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


4. Üyeler Evcililan.com içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Evcililan.com Üyeler tarafından Evcililan.com’a iletilen veya Evcililan.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz. 
5. Üyeler, Evcililan.com’un yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

6. Evcililan.com’un verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve Evcililan.com’yi kullananlar, sadece hukuka uygun amaçla  Evcililan.com üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.